☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa linii kablowej 0,4 kV w msc. Borzytuchom gm. Borzytuchom

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

Borzytuchom, 07.10.2010r.

GP-7331/8-P/10

 

  

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego „ENBUD” Słupsk   Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 14, 76-200 Słupsk działającego w imieniu Inwestora ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk w sprawie wydania decyzji:

 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – polegającego na: budowie linii kablowej 0,4 kV w msc. Borzytuchom gm. Borzytuchom. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej, dz. nr 283/21, 284/1, 331/2.

Projektowana linia kablowa 0,4 kV typu YAKXS 4x70mm2 służyć będzie zasilaniu w energię elektryczną odbiorców na działkach nr: 374/2, 374/1 w msc. Borzytuchom.

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaję się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu ul. Zwycięstwa 56,
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borzytuchom
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się

niniejszego obwieszczenia tj. od 07.10.2010r. w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Borzytuchomiu, w godzinach 900-1400.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

 

Wójt Gminy Borzytuchom

    Romuald Tarnowski  

 


 
liczba odwiedzin: 2101359

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X