☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa linii kablowej 0,4 kV o całkowitej długości 621 m oraz modernizacji słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną dz. nr 112/1-112/3; 112/5-112/7; 115/3-115/10; 115/15-115/18; 115/21-115/23 w msc. Dąbrówka

GP.7331.4P.2011                              Borzytuchom, 11 sierpnia 2011r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

 

Stosownie do art.53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.  nr 80,poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się że w dniu 11.08.2011r. na wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego „ENBUD” Słupsk Sp. z o. o.,  ul. Grunwaldzka 14,76-200 Słupsk działającego  w imieniu Inwestora ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk została  wydana decyzja nr GP.6730.4P.2011

o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego – polegającej na : budowie linii kablowej  0,4 kV o całkowitej długości  621 m oraz  modernizacji  słupowej  stacji  transformatorowej 15/0,4 kV  dla  zasilania  w energię elektryczną dz. nr 112/1-112/3;112/5-112/7;115/3-115/10;115/15-115/18 ; 115/21-115/23  w msc. Dąbrówka.

Projektowane kable zasilające  będą ułożone  w pasie dróg gminnych

(dz. nr112/4;115/11;115/12;115/13;115/14;115/19;115/24;115/25;199;200) oraz na działce  prywatnej nr 110 na głębokości 0,7m, obr. Dąbrówka, gm. Borzytuchom.

 

      W związku z powyższym  informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji  pokój nr 7.

       Od niniejszej  decyzji  służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

       Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać  istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz  wskazać dowody  uzasadniające to żądanie.

 

1.       Tablica ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy w Borzytuchomiu  ul. Zwycięstwa 56,

2.        Tablica  ogłoszeń w miejscowości Dąbrówka

3.        Strona internetowa BIP  U.G.

                                                               Zup. Wójta

                                                         Ludwik  Megier

                                                             Sekretarz Gminy 


 
liczba odwiedzin: 2101326

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X