☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Przebudowa dróg osiedlowych w msc. Dąbrówka

GP 6733.1A.2012                              Borzytuchom, 15 marca 2012r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego


        Stosownie do art.53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.  nr 80,poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się że w dniu 14.03.2012r.  na wniosek firmy „Duet” Janusz Szczepański, ul. Nałkowskiej 1 , 77-100 Bytów działającego w imieniu inwestora t.j. Gminy Borzytuchom na podstawie udzielonego pełnomocnictwa została wydana  decyzja nr GP. 6733.1A.2012 o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego – polegającej na : Przebudowie dróg osiedlowych w msc. Dąbrówka, gm. Borzytuchom.
      W związku z powyższym  informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska   pokój nr 7. w godzinach 900-1400.
       Od niniejszej  decyzji  służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty  ukazania się niniejszego obwieszczenia.
       Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać  istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz  wskazać dowody  uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji podaje się  do publicznej  wiadomości:
1.  Tablica ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy w Borzytuchomiu  ul. Zwycięstwa 56,
        77-141 Borzytuchom
2.  Tablica  ogłoszeń w miejscowości  Dąbrówka
3.  Strona internetowa BIP  U.G.

               WÓJT

        dr Witold Cyba
   
 


 
liczba odwiedzin: 2101337

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X