☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy dn 90-110 mm wraz z przyłączami zakończonymi studzienkami wodomierzowymi i odcinkami instalacji zewnętrznej

GP.6733.9.2014                                        Borzytuchom, 20.01.2015 r.

 OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ zawiadamia się, że w dniu 20.01.2015 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska, Renata Kacperek-Sotomska, ul. Kolejowa 36, 75-108 Koszalin działającego w imieniu Inwestora tj. Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom została wydana decyzja nr GP.6733.9.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – polegająca na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy dn 90-110 mm wraz z przyłączami zakończonymi studzienkami wodomierzowymi i odcinkami instalacji zewnętrznej
W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pokój nr 7.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.


      1. Tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
      2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Chotkowo
      3. Strona internetowej BIP urzędu


       
Z up. WÓJTA
Ludwik Megier
Sekretarz Gminy

 


 
liczba odwiedzin: 2101374

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X