☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 76/2, 64, 65/1, 51, 50/2 obr. Krosnowo, gmina Borzytuchom

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM


GP.6733.2.2015                                              Borzytuchom, 05.03.2015 r.  


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek EMbiz Marcin Chrzan. Ul. Sikorskiego 43, 77-100 Bytów działającego w imieniu Inwestora tj. Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom na podstawie udzielonego pełnomocnictwa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w na działkach nr: 76/2, 64, 65/1, 51, 50/2,obr. Krosnowo, gmina Borzytuchom.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Krosnowo
3. na stronie internetowej BIP urzędu

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 
9:00-15:00.

 Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

         
WÓJT

dr Witold Cyba

…………………………………
(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

 

 


 
liczba odwiedzin: 2101348

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X