☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 76/2, 64, 65/1, 51, 50/2 obr. Krosnowo, gmina Borzytuchom

GP.6733.2.2015                                                                              Borzytuchom, 15.04.2015 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ zawiadamia się, że w dniu 15.04.2015 r. na wniosek EMbiz Marcin Chrzan, ul. Sikorskiego 43, 77-100 Bytów działającego w imieniu Inwestora tj. Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56,
77-141 Borzytuchom

została wydana decyzja nr GP.6733.2.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – polegająca na: budowie sieci wodociągowej w m. Krosnowo,
gm. Borzytuchom

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji, pokój nr 7.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

      1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

      2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Krosnowo

      3. Strona internetowej BIP urzędu

 

 

 

                                                                                                                                 Z up. WÓJTA

                                                                                                                                   Ludwik Megier

                                                                                                                                   Sekretarz Gminy


 
liczba odwiedzin: 2101361

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X