☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w m. Struszewo wraz z dojazdami i rozbiórką istniejącego wiaduktu na działkach nr 201/3, 353/1, 353/2, 353/3 obr. Struszewo, gm. Borzytuchom

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

GP.6733.19.2017                                                                             Borzytuchom, 17.07.2017 r.             

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U.2015.199 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Leśna 1, Bytów dotyczącego realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w m. Struszewo wraz z dojazdami i rozbiórką istniejącego wiaduktu na działkach nr 201/3, 353/1, 353/2, 353/3 obr. Struszewo, gm. Borzytuchom

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Struszewo
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 900-1500.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

                                                                                               

 

 

Wójt Gminy Borzytuchom

 dr Witold Cyba

…………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)


 
liczba odwiedzin: 2103365

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X