☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa i przebudowa sieci nn 0,4kV w miejscowości Osieki, gmina Borzytuchom

 

 

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

 

 

 

 


GP.6733.25.2017                                                                             Borzytuchom, 07.12.2017 r.             

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U.2015.199 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek Pełnomocników Kazimierz Hinc, Leszek Kuźma, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „ELUS” sp.j. ul. Kościerska 1A, 83-300 Kartuzy, działających w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A Oddział Koszalin, ul.Morska 10, 75-950  na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

Budowa i przebudowa sieci nn 0,4kV w miejscowości Osieki, gmina Borzytuchom

 

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w na działkach nr: 187/4, 190, 216, 189/2, obręb Osieki, gmina Borzytuchom

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Osieki
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 900-1500.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

                                                                                               

Wójt Gminy  Borzytuchom

Witold Cyba

 

…………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

 

Wytworzył:
(2017-12-07)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2018-01-19 11:39:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2018-01-31 14:09:09)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 11