☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa linii kablowej 0,4kV od istniejącego słupa elektroenergetycznego wraz ze złączem kablowo-licznikowym dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr. 374/6 obr. Borzytuchom

 

 

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

 

 

 

 


GP.6733.1.2018                                                                               Borzytuchom, 15.01.2018 r.             

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U.2015.199 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek Pełnomocnika Pana Tomasza Olechnowicza, ul.Sienkiewicza 2/5, 77-100 Bytów, działającego w imieniu ENERGA OPERATOR S.A Oddział Koszalin, ul.Morska 10, 75-950  na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

Budowa linii kablowej 0,4kV od istniejącego słupa elektroenergetycznego wraz ze złączem kablowo-licznikowym dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr. 374/6 obr. Borzytuchom

 

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w na działkach nr:283/7, 331/2, 374/9 obręb Borzytuchom , gmina Borzytuchom.

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borzytuchom
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 900-1500.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

                                                                                               

Wójt Gminy  Borzytuchom

Witold Cyba

 

…………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

 


 
liczba odwiedzin: 2101333

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X