☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Środa 02.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa linii kablowej 0,4kV od istniejącego słupa elektroenergetycznego wraz ze złączem kablowo-licznikowym dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr. 374/6 obr. Borzytuchom

GP.6733.1.2018                                                                                Borzytuchom, 02.03.2018r.

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2018r. Pełnomocnika Tomasza Olechnowicz ul. Sienkiewicza 2/5, 77-100 Bytów, działających w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A Oddział Koszalin, ul. Morska 10, 75-950 w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dot.  Budowy linii kablowej 0,4kVod istniejącego słupa elektroenergetycznego wraz ze złączem kablowo-licznikowym dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr. 374/6 obr. Borzytuchom, zawiadamia się, że w dniu 02.03.2018 r.

 

została wydana decyzja nr GP.6733.1.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Budowa linii kablowej 0,4kVod istniejącego słupa elektroenergetycznego wraz ze złączem kablowo-licznikowym dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr. 374/6 obr. Borzytuchom

 

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pokój nr 7.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

      1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

      2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Borzytuchom

      3. Strona internetowej BIP urzędu

 

Wójt Gminy Borzytuchom

dr Witold Cyba

…………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

Wytworzył:
(2018-03-02)
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2018-03-06 11:52:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2018-03-06 11:53:21)

 
liczba odwiedzin: 2105511

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X