☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Herb Urząd Gminy Borzytuchom

Poniedziałek 27.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci wodociągowej z rur PE Dy=90mm na działkach nr 49, 143/, 250/3 obr. Niedarzyno, gm. Borzytuchom

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

 

GP.6733.11.2018                                                                             Borzytuchom, 03.09.2018 r.             

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U. 2017.1073 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.08.2018r Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska działającego w imieniu Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, Borzytuchom dotyczącego budowy sieci wodociągowej z rur PE Dy=90mm na działkach nr 49, 143/, 250/3 obr. Niedarzyno, gm. Borzytuchom

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Niedarzyno
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 
900-1500.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

                                                                                               

                                                                                  

 

                    Wójt Gminy Borzytuchom

                             dr Witold Cyba

  …………………………………

    (podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X