☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV na działkach nr: 141/4, 250/3, 143/4, 141/12, 250/4 obręb Niedarzyno, gmina Borzytuchom

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

GP.6733.14.2018                                                                             Borzytuchom, 28.12.2018 r.             

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U.2015.199 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek Pełnomocnika Pana Zenona Płotka, ul. Pochyła 34/2A, 77-100 Bytów, działającego w imieniu ENERGA OPERATOR S.A Oddział Koszalin, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

Budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV

 

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w na działkach nr: 141/4, 250/3, 143/4, 141/12, 250/4 obręb Niedarzyno, gmina Borzytuchom.

 

  • Data złożenia wniosku 15.11.2018 r.
  • Zmiana zakresu planowanej inwestycji ze wskazaniem nowych działek na podstawie złożonego wniosku z dnia 11.12.2018 r.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Niedarzyno
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 900-1500.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

                                                                                               

 Z up. WÓJTA                                                                                                                     

Sekretarz Gminy                                                                                                                     

Ludwik Megier

………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

 


 
liczba odwiedzin: 2103358

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X