☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2019

OTWARTY KONKURS OFERT

 

          W dniu 16 kwietnia 2019r. Wójt Gminy Borzytuchom Zarządzeniem Nr 22/19 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2019.

Termin składania ofert upływa 8 maja 2019r. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56 lub drogą pocztową, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

UWAGA !

Od 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory ofert, które są zawarte w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018, poz. 2057).

 

p.o. Zastępcy Wójta

Ludwik Megier

 


Wzory dokumentów:

- wzór oferty

- wzór sprawozdania

- Zarządzenie Nr 22/19 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Wytworzył:
Wójt Gminy Borzytuchom
(2019-04-16)
Udostępnił:
Zblewski Rafał
(2019-04-16 10:05:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Zblewski Rafał
(2019-05-22 12:52:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 860