☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Piątek 16.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 12/3, 46/1, 46/6, 47/6, 100/8 obr. Borzytuchom, gm. Borzytuchom

GP.6733.4.2019                                                                                Borzytuchom, 28.06.2019r.

 

 
 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.03.2019r, uzupełnionego w dniu 24.04.2019 r. Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, Borzytuchom dotyczącego budowy sieci wodociągowej na dz. nr 12/3, 46/1, 46/6, 47/6, 100/8 obr. Borzytuchom,  gm. Borzytuchom

 

została wydana decyzja nr GP.6733.4.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy sieci wodociągowej na dz. nr 12/3, 46/1, 46/6, 47/6, 100/8 obr. Borzytuchom,  gm. Borzytuchom

 

W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pokój nr 7.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

      1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu

      2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Borzytuchom

      3. Strona internetowej BIP urzędu

 

 

Z up. WÓJTA

Sekretarz Gminy

Ludwik  Megier                                                                                                                    

…………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

Wytworzył:
(2019-06-28)
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2019-07-09 12:47:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2019-07-09 12:48:17)

 
liczba odwiedzin: 2213717

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X