Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Borzytuchom
Herb Urząd Gminy Borzytuchom

Poniedziałek 22.01.2018

zaawansowane

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzytuchomiu

Adres:
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Czterdziestolecia 2
77-141 Borzytuchom
powiat bytowski, woj. Pomorskie

Godziny otwarcia :
poniedziałek 11.00 - 19.00
wtorek 11.00 - 19.00
środa 8.00 - 16.00
czwaretk 11.00 - 19.00
piątek 11.00 - 19.00

Ilość zbiorów:
- czasopism: 11 tytułów
- książek: 10.447 woluminów

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BORZYTUCHOMIU

Rozdział I - Postanowienia ogólne
§ 1.
Gminna Biblioteka Publiczna w Borzytuchomiu jest gminną instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i niniejszego statutu.
§ 2.
Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu jest Gmina Borzytuchom.
§ 3.
Gminna Biblioteka Publiczna w Borzytuchomiu dalej zwana Biblioteką posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury.
§ 4.
Siedzibą Biblioteki jest Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu, a terenem jej działania jest Gmina Borzytuchom.
§ 5.
1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Rada Gminy.
2. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

Rozdział II - Cel i zadania Biblioteki
§ 6.
Celem Biblioteki jest zapewnienie mieszkańcom gminy dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.
§ 7.
1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
2. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy :
a/ gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych
b/ obsługa użytkowników, a przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej
c/ prowadzenie działalności bibliograficznej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej
d/ udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych
e/ zbieranie informacji o nowościach wydawniczych oraz gromadzenie prasy codziennej i fachowej
f/ organizowanie imprez czytelniczych, konkursów i wieczorów literackich.

Rozdział III - Organizacja Biblioteki
§ 8.
Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 9.
Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.
§ 10.
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działań poszczególnych stanowisk pracy ustala kierownik w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział IV - Gospodarka finansowa
§ 11.
Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową samodzielnie na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.
§ 12.
Przychodami Biblioteki są :
a/ dotacje z budżetu gminy
b/ środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych
c/ inne źródła.
§ 13.
1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan działalności, zatwierdzony przez kierownika, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy.
2. Plan działalności Biblioteki zawiera : plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

Rozdział V - Postanowienia końcowe
§ 14.
Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Statut został nadany uchwałą Nr XXX/153/02
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 22.03.2002r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Borzytuchomiu.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu - Magdalena Skwierawska

Telefon: (059) 82-113-84

e-mail: bibliobor@wppl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 11.00 - 19.00
wtorek 11.00 - 19.00
środa 8.00 - 16.00
czwartek 11.00 - 19.00
piątek 11.00 - 19.00

Kompetencje Kierownika Biblioteki :

1/ stoi na czele Biblioteki,
2/ kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz
3/ w regulaminie organizacyjnym ustala szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres podejmowanych działań.

Oświadczenie majątkowe zostało udostępnione w podkategorii oświadczenia majątkowe.

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2005-12-20 10:45:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2012-02-21 14:02:47)
 
 
ilość odwiedzin: 1290276

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X