Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Borzytuchom
Herb Urząd Gminy Borzytuchom

Wtorek 21.11.2017

zaawansowane

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku

Uchwała Nr VIII/68/15
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 10.11.2015r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2016 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1381 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015r. poz. 1025) 

Rada Gminy uchwala, co następuje:
 

§ 1.

Obniża się średnią cenę żyta ogłoszoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015r. poz. 1025) w wysokości 53,75 zł za 1 dt do kwoty 43,00 zł za 1dt - przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Borzytuchom w 2016 roku.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

Wytworzył:
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2005-12-20 11:43:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2016-01-04 13:21:44)
 
 
ilość odwiedzin: 1259764

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X