☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Herb Urząd Gminy Borzytuchom

Środa 01.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2012 roku

UCHWAŁA NR XXIV/230/17
RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na
obszarze gminy Borzytuchom w 2018 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2017r.,
poz. 1892 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M. P. 2017.958)


RADA GMINY UCHWALA CO NASTĘPUJE:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M. P. 2017.958) w wysokości 52,49 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt - przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Borzytuchom w 2018 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady
Beata Kudlik

 

Wytworzył:
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2005-12-20 11:43:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2017-12-21 11:00:04)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X