Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr: 196, 205/2, 6/36, 6/37, 6/18, 6/16, 19, 6/17 obręb Struszewo, gm. Borzytuchom