Budowa terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. nr 1/7 obr. Dąbrówka, gm. Borzytuchom