Budowa stacji transformatorowej słupowej na działce nr 196, budowa linii kablowej 15 kV przez działki nr 196, 205/2, 6/36, 6/18,6/17, budowa linii kablowej 0,4 kV przez działki nr 196, 205/2, 6/36, 6/17, 6/37, 6/18, 6/16, 19, 7/15, 7/13,7/14 w msc. Struszewo