Budowa linii kablowej 0,4 kV i montaż złącz licznikowych na dz. nr 285/14,331/2 w msc. Borzytuchom gm. Borzytuchom