Budowa linii kablowej do 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, zasilającej działki budowlane nr 13/10, 13/7, obr. Borzytuchom w energię elektryczną. Linia kablowa zlokalizowana będzie w działce nr 12/2 obr. Borzytuchom, gmina Borzytuchom