Budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi na działkach nr: 287/15, 287/8, 287/1, 287/10, 287/11, 287/12, 287/13, obręb Borzytuchom, gmina Borzytuchom