Budowa linii kablowej 15kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z liniami kablowymi 0,4kV na działkach nr: 200, 208, 190/1,173/2 w obrębie Borzytuchom