Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla zasilania dz nr 234/6 w miejscowości Borzytuchom do zasilania domu mieszkalnego jednorodzinnego