Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 475, obr. Jutrzenka, gmina Borzytuchom