Budowa stacji transformatorowej słupowej przelotowej w istniejącej linii napowietrznej 15kV, rozbiórka istniejącego słupa linii 15kV, budowa sieci napowietrzno-kablowej 0,4kV, rozbiórka sieci napowietrznej 0,4kV w msc. Osieki, gm. Borzytuchom