Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr 202/20,202/26 obr. Borzytuchom, gm. Borzytuchom