Przebudowa lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku szkoły w Dąbrówce Bytowskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt przedszkolny na dz.nr 105 obr. Dąbrówka Bytowska, gm. Borzytuchom