Budowia sieci kanalizacji sanitarnej dn 200mm, obr. Struszewo oraz obr. Borzytuchom, gmina Borzytuchom