Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej dn 90 mm wraz z przepompownią wody na sieci wodociągowej obr. Jutrzenka, obr. Krosnowo, gmina Borzytuchom