Przebudowa linii 110 kV Bytów - Gałąźnia Mała - Dz. nr: 200/2 obręb Osieki, gmina Borzytuchom, Dz. nr: 236/2, 257, 130/1, 284, 124/1, 256, 117/1, 244/1, 106, 105, 243, 65, 66, 64, 86, 247, 85, 84, 83 obręb Niedarzyno, gmina Borzytuchom