Przebudowa linii 110 kV Bytów - Gałąźnia Mała - Dz. nr: 205/1, 79, 77, 78 Obręb Krosnowo, gmina Borzytuchom, dz. nr: 27, 28, 29/4, 29/5, 30, 36, 31, 33, 37/1, 39/3, 41/2, 42 obręb Osieki, gmina Borzytuchom