Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 198/9, 198/22, 198/23, 205/2 obr. Struszewo, gm. Borzytuchom