NazwaTypDataOperacja
Załączniki od nr 1 do nr 5 do SIWZ.docxplik2019-08-07UTWORZENIE
Załącznik nr 7 - STWiORB.pdfplik2019-08-07UTWORZENIE
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót.pdfplik2019-08-07UTWORZENIE
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa.pdfplik2019-08-07UTWORZENIE
Załącznik nr 6 - wzór umowy.zipplik2019-08-07UTWORZENIE
SIWZ.pdfplik2019-08-07UTWORZENIE
Ogłoszenie o zamówieniu.pdfplik2019-08-07UTWORZENIE
chodnik Borzytuchomplik2019-08-07UTWORZENIE
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - działka nr 173/2 obr. Borzytuchomel. menu2019-08-02MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - działka nr 173/2 obr. Borzytuchomel. menu2019-08-02MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 17/29 obr. Borzytuchom, działki nr 105/6, 105/11, 105/9, 105/13 obr. Dąbrówka, działka nr 143/7 obr. Niedarzynoel. menu2019-08-02MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - działka nr 173/2 obr. Borzytuchomel. menu2019-08-02MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 59/2 obr. Borzytuchom, działka nr 500/2 obr. Jutrzenkael. menu2019-08-02MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - działka nr 173/2 obr. Borzytuchomel. menu2019-08-02MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - dz. nr 544/17 obr. Borzytuchomel. menu2019-08-02MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - działka nr 173/2 obr. Borzytuchomel. menu2019-08-02MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży - działka nr 102/5 obr. Borzytuchom oraz działka nr 500/2 obr. Jutrzenkael. menu2019-08-02MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - działka nr 173/2 obr. Borzytuchomel. menu2019-08-02MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 127/20, 127/9, 127/19, 549 obr. Borzytuchom, działki nr 90/5, 90/7, 90/8 obr. Chotkowoel. menu2019-08-02MODYFIKACJA
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - działka nr 173/2 obr. Borzytuchomel. menu2019-08-02MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>