NazwaTypDataOperacja
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku kończące postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Wytwarzanie S.Ael. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze - Bytów. Odcinek III.2: Borzytuchom - Bytów."el. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku kończące postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Wytwarzanie S.Ael. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Chotkowo, Struszewo, Dąbrówka, Jutrzenka, Osieki, Krosnowo, Niedarzyno, Borzytuchom gminy Borzytuchomel. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku kończące postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Wytwarzanie S.Ael. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1201G na odcinku km 1+656 do km 2+110el. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku kończące postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Wytwarzanie S.Ael. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1201G na odcinku km 1+656 do km 2+110el. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku kończące postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Wytwarzanie S.Ael. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy wiatrowej Północ w gminach Borzytuchom oraz Tuchomia, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"el. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku kończące postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Wytwarzanie S.Ael. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1767G Borzytuchom - Tuchomieel. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku kończące postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Wytwarzanie S.Ael. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Starosty Bytowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1767G Borzytuchom - Tuchomieel. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku kończące postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Wytwarzanie S.Ael. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku kończące postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Wytwarzanie S.Ael. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku kończące postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Wytwarzanie S.Ael. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku kończące postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Wytwarzanie S.Ael. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku kończące postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Wytwarzanie S.Ael. menu2019-02-18MODYFIKACJA
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku kończące postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Energa Wytwarzanie S.Ael. menu2019-02-18MODYFIKACJA

<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>