☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu Urząd Gminy w Borzytuchomiu (ug.borzytuchom.ibip.pl)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 Dane adresowe 598409
2 Zamówienia publiczne ogłoszone w BZP lub DZUUE 113675
3 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 46323
4 2015 rok 35677
5 Przetargi na zbycie nieruchomości 26612
6 2017 rok 23416
7 Przetargi na najem lub dzierżawę nieruchomości 20237
8 2019 rok 19074
9 2020 rok 19074
10 2016 rok 18726
11 2021 rok 17158
12 2018 rok 15846
13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu 14768
14 Uchwały Rady Gminy wraz z protokołami z sesji 11374
15 Kierownictwo Urzędu 10879
16 Zamówienia publiczne poniżej progu stosowania ustawy Pzp 10866
17 Sołectwo Chotkowo 10000
18 Referaty i samodzielne stanowiska pracy 9775
19 Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 8410
20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych na zbycie 8029
21 Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7503
22 Sołectwo Borzytuchom 7288
23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem lub dzierżawę 6995
24 Obwieszczenia ws decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 6597
25 Obwieszczenia ws decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 6584
26 Wójt 6124
27 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami 6051
28 Dni i godziny otwarcia 5997
29 Obwieszczenia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 5479
30 Sołectwo Dąbrówka 5436
31 Sołectwo Jutrzenka 5386
32 Sołectwo Struszewo 5284
33 Decyzje o warunkach zabudowy/decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5180
34 Kadencja 2010-2014 4989
35 Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 4915
36 Sołectwo Niedarzyno 4912
37 Redakcja Biuletynu 4865
38 Sołectwo Krosnowo 4748
39 Samodzielne stanowiska pracy 4718
40 Sołectwo Osieki 4562
41 Wykonanie budżetu wraz ze sprawozdaniami 4441
42 Kadencja 2014-2018 3931
43 Obwieszczenia - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzytuchom 3925
44 Ewidencje ogólnodostępne 3889
45 Udostępnianie danych 3883
46 Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu 3859
47 Skarbnik gminy 3839
48 Rejestry ogólnodostępne 3799
49 Dostęp do Informacji Publicznej 3746
50 Sekretarz gminy 3729
 
liczba odwiedzin: 598409