☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. nr 1/7 obr. Dąbrówka, gm. Borzytuchom

Borzytuchom, 3 lutego 2011r.

 

GP-7331/1-P/11

 

 

OBWIESZCZENIE

 WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.  zm. / obwieszczam o wszczęciu postępowania

na wniosek Gminy Borzytuchom, 77-141 Borzytuchom w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie terenu rekreacyjno –wypoczynkowego w skład, którego wejdą:

 duży plac zabaw, mały plac zabaw, budynek gospodarczy (lekka zabudowa)do 25m2, kosze do koszykówki, plac utwardzony, wiaty drewniane zadaszone, grill betonowy, dwa betonowe stoły do tenisa, oświetlenie parkowe wzdłuż projektowanych ciągów komunikacyjnych (chodniki),wejście z drogi powiatowej (schody),  remont istniejącej drogi dojazdowej, zjazd linowy, ławki drewniane, stoły drewniane, huśtawki, piaskownice, zestawy zabawowe, kosze na śmieci.

W/w inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr 1/7 obr. Dąbrówka, gm. Borzytuchom.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaję się do publicznej  wiadomości :

  1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56,
  2. na tablicy ogłoszeń w msc. Dąbrówka
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

         Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. od 03.02.2011r. w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach  900-1400.

         Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko  i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

                                                z up. WÓJTA

                                         Ludwik Megier

                                     SEKRETARZ GMINY

                                ………………………………………………

                                 (pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej)

 


 
liczba odwiedzin: 2101373

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X