☰ Menu
Urząd Gminy w Borzytuchomiu

Sobota 28.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty element menu 2023-01-24 13:14:07 MODYFIKACJA
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych element menu 2023-01-24 13:07:57 MODYFIKACJA
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości element menu 2023-01-24 13:07:12 MODYFIKACJA
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2023 roku element menu 2023-01-24 13:06:32 MODYFIKACJA
Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dokument HTML 2023-01-24 13:04:32 MODYFIKACJA
Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych element menu 2023-01-24 13:04:31 MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 12/3, 12/4, 101/6, 102/5, 102/6, 112/7 obr. Borzytuchom, gm. Borzytuchom dokument HTML 2023-01-23 15:28:53 UTWORZENIE
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 12/3, 12/4, 101/6, 102/5, 102/6, 112/7 obr. Borzytuchom, gm. Borzytuchom element menu 2023-01-23 15:28:53 MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 12/3, 12/4, 101/6, 102/5, 102/6, 112/7 obr. Borzytuchom, gm. Borzytuchom element menu 2023-01-23 15:27:44 UTWORZENIE
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 12/3, 12/4, 101/6, 102/5, 102/6, 112/7 obr. Borzytuchom, gm. Borzytuchom element menu 2023-01-23 15:27:11 UTWORZENIE
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 64, 65/4, 76/2, 119, 120, 123, 124/2, 124/1, 125, 70/2 obr. Krosnowo, gm. Borzytuchom dokument HTML 2023-01-23 15:26:23 UTWORZENIE
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 64, 65/4, 76/2, 119, 120, 123, 124/2, 124/1, 125, 70/2 obr. Krosnowo, gm. Borzytuchom element menu 2023-01-23 15:26:23 MODYFIKACJA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 64, 65/4, 76/2, 119, 120, 123, 124/2, 124/1, 125, 70/2 obr. Krosnowo, gm. Borzytuchom element menu 2023-01-23 15:24:37 UTWORZENIE
Budowa linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 64, 65/4, 76/2, 119, 120, 123, 124/2, 124/1, 125, 70/2 obr. Krosnowo, gm. Borzytuchom element menu 2023-01-23 15:23:19 UTWORZENIE
PS.271.4.2022 - Rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrówka, gm. Borzytuchom element menu 2023-01-23 14:03:52 MODYFIKACJA


 
liczba odwiedzin: 598409