☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa linii kablowej 0,4 kV o całkowitej długości 621 m oraz modernizacji słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną dz. nr 112/1-112/3; 112/5-112/7; 115/3-115/10; 115/15-115/18; 115/21-115/23 w msc. Dąbrówka

 

 OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM

 

GP 7331.4P.2011                                                                      Borzytuchom,11 lipca 2011r.

 

Stosownie do art.53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.  nr 80,poz. 717 z późn. zm. / obwieszczam  o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego „ENBUD” Słupsk Sp. z o.o, ul. Grunwaldzka 14,76-200 Słupsk działającego  w imieniu Inwestora ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Słupsku, ul. Przemysłowa 114, 76-200 Słupsk  w sprawie wydania decyzji:

 

O ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego – polegającej na : budowie linii kablowej  0,4 kV o całkowitej długości  621 m oraz  modernizacji  słupowej  stacji  transformatorowej 15/0,4 kV  dla  zasilania  w energię elektryczną dz. nr 112/1-112/3; 112/5-112/7; 115/3-115/10; 115/15-115/18; 115/21-115/23  w msc. Dąbrówka.

Projektowane kable zasilające  będą ułożone  w pasie dróg gminnych

(dz. nr112/4; 115/11; 115/12; 115/13; 115/14; 115/19; 115/24; 115/25; 199; 200) oraz na działce  prywatnej nr 110 na głębokości 0,7m, obr. Dąbrówka, gm. Borzytuchom.

Obwieszczenie  o wszczęciu  postępowania  podaje się  do publicznej  wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy w Borzytuchomiu  ul. Zwycięstwa 56,

2.      na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbrówka,

  1. na stronie internetowej BIP urzędu

 

        Wnioski i uwagi na piśmie należy  składać  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od 11.07.2011r. w pokoju  nr 7 Urzędu Gminy Borzytuchomiu, w godzinach 900-1400.

 

        Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz  przedmiot wniosku.

 

                                       Zup. Wójta

                                   Ludwik  Megier

                                Sekretarz Gminy


 
liczba odwiedzin: 2101353

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X