☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji deszczowej na działkach: 217/17,215/1,239/5 obręb Borzytuchom, gm. Borzytuchom

                                         Borzytuchom, 19 styczeń 2012r.
GP.6733.1.2012

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM

Stosownie do art.53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.  nr 80,poz. 717 z późn. zm. / obwieszczam  o wszczęciu postępowania na wniosek Referatu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska działającego  w imieniu Inwestora tj.  Gminy Borzytuchom w sprawie wydania decyzji:

o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego – polegającej na budowie kanalizacji deszczowej  na działkach: 217/17,215/1,239/5 obręb Borzytuchom, gm.  Borzytuchom.

Obwieszczenie  o wszczęciu  postępowania  podaje się  do publicznej  wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy w Borzytuchomiu  ul. Zwycięstwa 56,
2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Borzytuchom,
3. na stronie internetowej BIP urzędu

        Wnioski i uwagi na piśmie należy  składać  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od 19.01.2012r. w pokoju  nr 7 Urzędu Gminy Borzytuchomiu, w godzinach 900-1400.
   
        Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz  przedmiot wniosku.

Z up. WÓJTA

Ludwik Megier
Sekretarz Gminy
 


 
liczba odwiedzin: 2101377

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X