☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa dróg osiedlowych w msc. Dąbrówka

GP 6733.1.2012                      Borzytuchom, 08 luty 2012r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM

Stosownie do art.53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.  nr 80,poz. 717 z późn. zm. / obwieszczam  o wszczęciu postępowania na wniosek DUET Janusz Szczepański ,ul. Nałkowskiej 1, 77-100 Bytów działającego w imieniu inwestora t.j. Gminy Borzytuchom na podstawie udzielonego pełnomocnictwa  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego – polegającej na :

- Przebudowie dróg osiedlowych w msc. Dąbrówka polegających na wykonaniu:
- ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,50 m na długości 110,0 mb
- ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 3,0 m na długości 185,0 mb
- przebudowy zjazdów
- kanalizacji deszczowej: kanału burzowego PVC 250 L=300,0 mb; studzienek wpustów ulicznych z osadnikiem- kpl 12 ; wylotu betonowego 1 szt.
- wymianie przyłączy wodociąg. PE40 L=32,0 mb; sanitarnych PVC 160 L=63,0 mb
Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach nr: 216, 286, 259/2, 98/2, 283, 280, 275/1, 275/2, 277, 278, 287, 289, 290, 291, 98/14, 285, 306, 307, 279, 295, 297 obręb Dąbrówka gmina Borzytuchom.

Obwieszczenie  o wszczęciu  postępowania  podaje się  do publicznej  wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy w Borzytuchomiu  ul. Zwycięstwa 56,
2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości  Dabrówka
3. na stronie internetowej BIP urzędu

        Wnioski i uwagi na piśmie należy  składać  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od 08.11.2011r. w pokoju  nr 7 Urzędu Gminy Borzytuchomiu, w godzinach 9:00-14:00.
 
        Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz  przedmiot wniosku.

                                WÓJT

                         dr Witold Cyba


 
liczba odwiedzin: 2101381

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X