☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa kanalizacji deszczowej na działkach: 217/17,215/1,239/5 obręb Borzytuchom, gm. Borzytuchom

GP 6733.1.2012                    Borzytuchom, 13 marca 2012r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA  GMINY  BORZYTUCHOM


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego


        Stosownie do art.53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.  nr 80,poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się że w dniu 13.03.2012r.  na wniosek Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska  działającego w imieniu inwestora t.j. Gminy Borzytuchom została wydana  decyzja  nr GP. 6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego – polegającej na : budowie kanalizacji deszczowej na działkach 217/17,215/1, 239/5 obr. Borzytuchom, gm. Borzytuchom.
      W związku z powyższym  informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska   pokój nr 7. w godzinach 9:00-14:00.
       Od niniejszej  decyzji  służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty  ukazania się niniejszego obwieszczenia.
       Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać  istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz  wskazać dowody  uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie  o wydaniu decyzji podaje się  do publicznej  wiadomości:
1.  Tablica ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy w Borzytuchomiu  ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom
2.  Tablica  ogłoszeń w miejscowości  Borzytuchom
3.  Strona internetowa BIP  U.G.
   

Z up. WÓJTA

Ludwik Megier
Sekretarz Gminy


 
liczba odwiedzin: 2101383

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X