☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 252 w Niedarzynie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM


GP.6733.5.2014                     Borzytuchom, 26.06.2014 r.  

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Macieja Rybarczyka – Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo, ul. Bursztynowa 14, 77-100 Bytów, działającego w imieniu Inwestora tj. Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie drogi gminnej dz. nr 252 w Niedarzynie

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w na działkach nr: 250/4, 252, 251/1, 124/2, 125/2, 126/2, 128/2, 131/2, obręb Niedarzyno, gmina Borzytuchom.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
      1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
      2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Niedarzyno
      3. na stronie internetowej BIP urzędu


Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 
9:00-15:00.

 Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

                                                                                                           WÓJT
                                                                                                          dr Witold Cyba


 
liczba odwiedzin: 2103431

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X