☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy dn 90-110 mm wraz z przyłączami zakończonymi studzienkami wodomierzowymi i odcinkami instalacji zewnętrznej

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

GP.6733.9.2014                       Borzytuchom, 25.11.2014 r.  

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska, Renata Kacperek-Sotomska, ul. Kolejowa 36, 75-108 Koszalin działającego w imieniu Inwestora tj. Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom na podstawie udzielonego pełnomocnictwa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej o średnicy dn 90-110 mm wraz z przyłączami zakończonymi studzienkami wodomierzowymi i odcinkami instalacji zewnętrznej

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w na działkach nr: 27/11, 248/1, 243, 50/3, 50/4, 50/9, 49/2, 49/3, 250, 45/6, 292/6, 292/7, 292/4 obręb Chotkowo, gmina Borzytuchom.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
      1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
      2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chotkowo
      3. na stronie internetowej BIP urzędu

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 
900-1500.

 Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

         

 

Z up. WÓJTA
Ludwik Megier
Sekretarz Gminy


 
liczba odwiedzin: 2101376

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X