☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa obiektu strefowej przepompowni wody wraz z odwodnieniem i zasilaniem energetycznym w miejscowości Chotkowo wybudowanie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

GP.6733.1.2015                                                                       Borzytuchom, 18.02.2015 r.  


Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U.2012.647 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska, Renata Kacperek-Sotomska, ul. Kolejowa 36, 75-108 Koszalin działającego w imieniu Inwestora tj. Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom na podstawie udzielonego pełnomocnictwa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie obiektu strefowej przepompowni wody wraz z odwodnieniem i zasilaniem energetycznym w miejscowości Chotkowo wybudowanie

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w na działkach nr: 26/12, 26/15, 243, 69, 63,
obr. Chotkowo gmina Borzytuchom.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Chotkowo
3. na stronie internetowej BIP urzędu

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 9:00-15:00.

 Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

         

 

                                                                                           Z up. WÓJTA
                                                                                            Ludwik Megier
                                                                                             Sekretarz Gminy


 


 
liczba odwiedzin: 2101334

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X