☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i kuchnią oraz łącznikiem między istniejącą szkołą a projektowaną salą gimnastyczną wraz z modernizacją i przebudową istniejącej kotłowni w budynku szkoły i infrastrukturą towarzyszącą

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

GP.6733.4.2015  

Stosownie do art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199) obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek Pracowni Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Kłosowski, ul. Gdańska 54, 89-600 Chojnice działającej w imieniu inwestora tj., Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77- 141 Borzytuchom w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta Gminy Borzytuchom w sprawie wydania decyzji:

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –  polegającej na:  Budowie Sali gimnastycznej z zapleczem i kuchnią oraz łącznikiem między istniejącą szkołą a projektowaną salą gimnastyczną wraz z modernizacją i przebudową istniejącej kotłowni w budynku szkoły i infrastrukturą towarzyszącą.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 105, obr. Dąbrówka, gmina Borzytuchom


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
1.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu,
      2.   na tablicy ogłoszeń w miejscowości  Dąbrówka
     3.   na stronie internetowej BIP urzędu


Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 9:00-14:00.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

         
Borzytuchom,18.06.2015r.                                                                 Wójt Gminy Borzytuchom
                                                                                                                Witold Cyba
 


 
liczba odwiedzin: 2101358

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X