☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i kuchnią oraz łącznikiem między istniejącą szkołą a projektowaną salą gimnastyczną wraz z modernizacją i przebudową istniejącej kotłowni w budynku szkoły i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 105 obr. Dąbrówka, gm. Borzytuchom

GP.6733.4.2015                                    Borzytuchom, 31.07.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym/tj. Dz.U.2012.647 ze zm./zawiadamia się, że w dniu 31.07.2015r. na wniosek Pracowni Usług Projektowych, Nadzorowanie, Wykonawstwo Mariusz Kłosowski, ul. Gdańska 54, 89-600 Chojnice, działającej w imieniu Inwestora tj. Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom
została wydana decyzja nr GP.6733.4.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – polegająca na: rozbiórce istniejącej stodoły oraz rozbudowie istniejącej szkoły poprzez budowę Sali gimnastycznej z zapleczem oraz kuchnią wraz z łącznikiem między istniejącą szkołą oraz modernizacja  i przebudowa istniejącej kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 105 obr. Dąbrówka, gm. Borzytuchom.
W związku z powyższym informuję, że z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Borzytuchomiu, ul. Zwycięstwa 56 w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, pokój nr 7.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Borzytuchom w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
2. Tablica ogłoszeń w miejscowości Dąbrówka
3. Stronie internetowej BIP urzędu

Wójt
Witold Cyba
………………………………………………………………………..
(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)

 


 
liczba odwiedzin: 2101341

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X