☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 475, obr. Jutrzenka, gmina Borzytuchom


 OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

 

GP.6733.7.2015  

Stosownie do art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199) obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek AGRO-PROJEKTY S.C., ul. Hallera 14, 89-400 Sępólno Krajeńskie działającego w imieniu inwestora tj., Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77- 141 Borzytuchom w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta Gminy Borzytuchom w sprawie wydania decyzji:

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego –  polegającej na:  Budowie sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr 475, obr. Jutrzenka, gmina Borzytuchom


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:
1.  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzytuchomiu,
2.   na tablicy ogłoszeń w miejscowości  Jutrzenka
3.   na stronie internetowej BIP urzędu


Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 9:00-14:00.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

         
Borzytuchom, 04.09.2015r.                                                                 Wójt Gminy Borzytuchom
                                                                                                                Witold Cyba
 


 
liczba odwiedzin: 2101347

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X