☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Herb Urząd Gminy Borzytuchom

Poniedziałek 30.03.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

GP.6733.8.2016                                                                               Borzytuchom, 30.03.2016 r.             

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U.2015.199 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek Pracowni Projektowej „DECADA” Jędrzej Myszka, ul. Wodna 14, 83-400 Kościerzyna działającego w imieniu Inwestora tj. Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom na podstawie udzielonego pełnomocnictwa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej dn 90mm

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w na działkach nr: 200, 120/9, 120/21, 120/25, obr. Dąbrówka, gmina Borzytuchom.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dąbrówka
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 
900-1500.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

                                                                                               

                                                                                                          Z up. Wójta

                                                                                                          Sekretarz Gminy

                                                                                                          Ludwik Megier

Wytworzył:
Udostępnił:
Rafał Zblewski
(2016-03-30 11:17:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Rafał Zblewski
(2016-03-30 11:18:13)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X