☰ Menu
Urząd Gminy Borzytuchom
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Borzytuchom

Niedziela 29.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 131/4, 131/5, 250/2, 257, 307/4 obr. Niedarzyno, gmina Borzytuchom

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BORZYTUCHOM

GP.6733.22.2017                                                                             Borzytuchom, 10.10.2017 r.             

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj. Dz.U.2015.199 ze zm./ obwieszczam o wszczęciu postępowania na wniosek Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska działającego w imieniu Gminy Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom na o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej

 

Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana w na działkach nr: 131/4, 131/5, 250/2, 257, 307/4 obr. Niedarzyno, gmina Borzytuchom.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania podaje się do publicznej wiadomości:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Borzytuchomiu
  2. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Niedarzyno
  3. na stronie internetowej BIP urzędu

 

Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Borzytuchomiu, w godzinach 900-1500.

 

            Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

Ludwik Megier

 

…………………………………

(podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej)


 
liczba odwiedzin: 2103437

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X